ัชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
ดูรายละเอียดบริษัท
พนกังานขายรถยนต์ ด่วน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ภาคกลาง, สมุทรปราการ
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
อัตรา
20
วันลงประกาศ
24/12/2564
รายละเอียดงาน
นำเสนอขายรถยนต์
ติดตามผล
ปิดการขาย
คุณสมบัติ
เพศ ชาย หญิง
อายุ 20-45 ปี
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
สวัสดิการ
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วิธีการเดินทาง
BTS : ไม่ระบุ
MRT : ไม่ระบุ
ประเภทงานที่ต้องการ
ประจำ
บันทึกงานที่สนใจ
พิมพ์