บริษัท ไทย ไฮเบกซ์ จำกัด
ดูรายละเอียดบริษัท
Sales Engineer ด่วน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ภาคกลาง, ปทุมธานี
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
อัตรา
1
วันลงประกาศ
06/07/2565
รายละเอียดงาน
รายละเอียดงาน :-
• วางแผนการขายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามแผนงาน
• วางแผนในการเข้าพบลูกค้าปัจจุบันเพื่อแนะนำสินค้ารุ่นใหม่และสอบถามข้อมูลต่างๆ
• จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า รวมทั้งนำสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองจนสามารถปิดการขายได้
• ให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้าหลังการขาย
• วางแผนในการแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย
• วางแผนการขายสินค้าใหม่ของบริษัทแก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
• รายงานการเข้าพบลูกค้าให้ผู้บริหารของบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ
• รายงานข้อมูลทางการตลาดและข้อมูลของคู่แข่งให้ผู้บริหาร
คุณสมบัติ
• เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศีกษาปวส.หรือปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา แต่ถ้าจบทางสายงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจะได้รับพิจารณาก่อน
• มีประสบการณ์ในการขายสินค้าทั่วไป 1-3 ปี แต่ถ้าเคยขายสินค้าอุตสาหกรรมจะได้รับพิจารณาก่อน
• มีความกระตือรือล้นในการทำงาน และสามารถรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
• มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
• มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตัวเองและงาน รวมทั้งมีทักษะในการแก้ปัญหา
• มีทักษะในการนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารหรือลูกค้า
• สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้พอสมควร
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานด้วยชุดโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศและอีเมล์
• สามารถขับขี่รถยนต์เพื่อไปพบลูกค้าได้ ถ้ามีรถยนต์ของตนเองจะได้รับพิจารณาก่อน
สวัสดิการ
1. บริษัทฯ ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์
2. มีพักร้อน พิเศษ ของบริษัทฯ 3 วัน
3. มีสวัสดิการประกันสังคม
4. มีประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
5. สามารถเบิกค่าเดินทางได้ตามจริง
6. สามารถเบิกค่าโทรศัพท์
วิธีการเดินทาง
BTS : ไม่ระบุ
MRT : ไม่ระบุ
ประเภทงานที่ต้องการ
ประจำ
บันทึกงานที่สนใจ
พิมพ์