บริษัท ดี ดูราโฟม จำกัด
ดูรายละเอียดบริษัท
Product sales ด่วน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ภาคกลาง, กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
อัตรา
2
วันลงประกาศ
17/08/2565
รายละเอียดงาน
1. ประสานงานขายระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ
2. เสนอขายผลิตภัณฑ์ตามงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. รับผิดชอบงานขายและดูแลควบคุมยอดขายให้ได้ตามเป้า
4. หาลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า
5. ให้ข้อมูลสินค้าและบริการกับลูกค้ารับorderจากลูกค้า
6. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการขาย
7. สำรวจงานในพื้นที่ และเก็บข้อมูลคู่แข่งขันทางการตลาด
8. สรุปรายงานการติดต่อ และ ออกพบลูกค้าประจำสัปดาห์
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
10. ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง
3. มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี (อุตสาหกรรมก่อสร้าง, กันรั่ว กันซึม, อุตสาหกรรมหล่อแม่พิมพ์คอนกรีตสำเร็จรูป บล็อกปูทางเดิน ทางเท้า)
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี (ติดต่อผู้รับเหมา, วางสเปคโรงงาน)
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีใจรักงานบริการและงานขาย และกล้าตัดสินใจ
7. มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง ขยัน อดทน เสียสละ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9. มีความกระตือรือร้น และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์
10. มีใจรักงาน ช่วยเหลืองานบริษัท ไม่เห็นแก่ตัว
11. ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้ หากมีการทำงานต่อเนื่อง
12. รักความก้าวหน้า และมีเป้าหมายในการทำงานและเป้าหมายในชีวิต
13. ไม่เป็นบุคคลต้องโทษตามกฎหมาย
14. สามารถขับรถยนต์ทางไกลได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ต้องมีรถยนต์เป็นของตัวเอง)
15. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาพิเศษ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
เสื้อยูนิฟอร์ม
โบนัสประจำปี
วิธีการเดินทาง
BTS : ไม่ระบุ
MRT : ไม่ระบุ
ประเภทงานที่ต้องการ
ประจำ
บันทึกงานที่สนใจ
พิมพ์