Telesales ด่วน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ภาคกลาง, กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
อัตรา
3
วันลงประกาศ
31/03/2565
รายละเอียดงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ โทรหาฐานลูกค้าใหม่ๆ
- จัดหา และนำเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
- บริหารยอดขายทางโทรศัพท์ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนดขึ้น ทั้งยอดขายรายเดือนและรายปี
- ดูแลลูกค้า และบริการหลังการขาย
- จัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชาคุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นต่อการทำงาน
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรองสามารถนำเสนอ และปิดการขายได้
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทำงานภายใต้ภาวะกดดันสูงได้
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft ได้ในระดับดี
- สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ในทุกสาขา
ทุกเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้
สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และหยุดงานวันธรรมดาได้
มีทักษะในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์, มีมารยาทในการสนทนา, การใช้น้ำเสียง, และคำพูด
มีทักษะการแก้ไขเฉพาะหน้า, การเจรจาต่อรอง, และการใช้คำพูดโน้มน้าวจูงใจผู้อื่น
มีใจรักในงานบริการ (Service Mind) และมีทัศนคติเชิงบวกกับลูกค้าและงานที่ต้องรับผิดชอบ
มีความอดทนอดกลั้น สามารถรับมือหรือทำงานในสภาวะที่มีความกดดันสูงได้
มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office
หากมีประสบการณ์ในการทำงาน อสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณ
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี (เงินรางวัลประจำปี)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ลาพักผ่อนประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่มพนักงาน (ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,OPD,IPD)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- Uniform / Name Card สำหรับพนักงาน
- การอบรมพัฒนาทักษะของพนักงาน (E-Learning/ฝึกอบรมภายใน-นอกบริษัท)
- บริการห้องสมุดบริษัท (BR Library)
- เงินรางวัลการขาย (Incentive)
- รางวัลคนเก่งคนดีศรี BR ประจำปี
- ของขวัญวันเกิดพนักงาน, ของขวัญงานสมรสของพนักงาน
- สวัสดิการ/เงินเช่วยเหลือพนักงานในบริษัท (เยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอด/งานมงคลสมรส/งานศพ/ฯลฯ)
- ตรวจสุขภาพฟรีประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- กิจกรรม CSR, Outing, กีฬาสี, เล่นเกม, ออกกำลังกาย และกิจกรมอื่นๆอีกมากมายที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
- คอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- ค่าล่วงเวลา (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- ฯลฯ ตามข้อตกลงของบริษัท
วิธีการเดินทาง
BTS : อโศก - (E4)
MRT : สุขุมวิท - (BL22)
ประเภทงานที่ต้องการ
ประจำ
บันทึกงานที่สนใจ
พิมพ์