บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด
ดูรายละเอียดบริษัท
Sales Representative ด่วน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ภาคกลาง, กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
ไม่ระบุ
อัตรา
1
วันลงประกาศ
16/11/2564
รายละเอียดงาน
- สร้างยอดขาย
- ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ในเขตการขายของตนเอง (กทม-ปริมณฑล และ Zone ตะวันตก)
- รักษาฐานลูกค้าเดิม เยี่ยมเยียนลูกค้าตามรับผิดชอบ
- ประสานงานภายใน เพื่อ จัดทำใบเสนอราคา จัดส่ง รถโฟล์คลิฟ เป็นต้น
-หาลูกค้ารายใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบ
-นำเสนอขายสินค้าและเจราจาต่อรองการขายกับลุกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีประสบการณ์ในด้านการขาย มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในด้านงานขาย บริหารจัดการงานขาย และทักษะในการเจรจาต่อรอง
- มีรถยนต์ส่วนตัว
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
- สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้
สวัสดิการ
สวัสดิการ
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ค่ายานพาหนะ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ
- เงินเดือนและผลตอบแทนที่สูงกว่า หรือเทียบเท่าบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน
- ชุดฟอร์มพนักงาน โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง
- Incentive (พนักงานช่าง)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด, ที่พัก, ค่าเดินทาง, ค่ากะ, เบี้ยขยัน, ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมถึงบุตร
- เงินกู้ฉุกเฉิน
-สัมนาท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
- วันพักผ่อนประจำปี 6-15 วัน ตามอายุงาน
- ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2-5%
- ตรวจสุขภาพประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ เทียบเท่าบริษัทชั้นนำ
วิธีการเดินทาง
BTS : ไม่ระบุ
MRT : ไม่ระบุ
ประเภทงานที่ต้องการ
ประจำ
บันทึกงานที่สนใจ
พิมพ์