Sales & Operation Manager
สถานที่ปฏิบัติงาน
ภาคกลาง, กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
50,000 - 70,000 ฿
อัตรา
1
วันลงประกาศ
02/11/2564
รายละเอียดงาน
• รับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมของภาคใต้ (ปริมาณการขายและการบริการ) ตลอดจนการจัดการโดยรวมของกลยุทธ์การขายและการบริการ / การวางแผน / การตรวจสอบ / การดำเนินการ และการประเมินของทีมขายและบริการของช่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
• เป็นผู้นำ ติดตาม และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้แน่ใจว่าผลงานของพวกเขาอยู่ในเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทีม
• อัปเดตการคาดการณ์การขายและการบริการเพื่อให้มั่นใจว่ายอดขายและเป้าหมายการบริการสำเร็จ
คุณสมบัติ
• ไม่จำกัดเพศ และอายุ
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถในการทำงานในภาคใต้หรือภูมิภาคอื่นที่ได้รับมอบหมาย
• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 7 ปี ในธุรกิจการขายและบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ และเป็นผู้จัดการ 3-4 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ด้านการขาย และประสิทธิภาพการบริการ การจัดการลูกค้า
• มีทักษะในการวิเคราะห์ที่ดี การกำกับดูแล ความเป็นผู้นำ ทีมงานที่ดีและมีใจบริการ
• มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี
2. ปรับเงินเดือนประจำปี
3. ประกันสังคม
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. ประกันสุขภาพ
6. ประกันอุบัติเหตุ
7. ชุดฟอร์มพนักงาน
8. ส่วนลดซื้อสินค้าราคาพนักงาน
9. วันลากิจ 10 วัน
10. วันลาพักร้อน 10 วัน
11. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน และบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
วิธีการเดินทาง
BTS : เอกมัย - (E7)
MRT : ไม่ระบุ
ประเภทงานที่ต้องการ
ประจำ
บันทึกงานที่สนใจ
พิมพ์