Sale Representative ด่วน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ภาคกลาง, กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
อัตรา
5
วันลงประกาศ
25/02/2565
รายละเอียดงาน
1.ทำงานขายประจำภายในสำนักงาน
2.โทรสอบถาม และนำเสนอขายสินค้าของทางบริษัท ให้แก่ลูกค้า
3.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี , สามารถให้คำแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
4.สร้างยอดขาย, ติดตาม และปิดการขายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5.รักษายอดขายตามที่บริษัทฯ กำหนด
6.สนับสนุนประสานงานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ
คุณสมบัติ
*มีทักษะในการสื่อสาร, สามารถประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
*มีใจรักในการทำงานขาย, เป็นผู้มีความรับผิดชอบในงานสูง
*มีพื้นฐานความรู้ในผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดคุม หรือสามารถเรียนรู้ได้ดี
สวัสดิการ
สิทธิพึงได้ตามประกันสังคม
วิธีการเดินทาง
BTS : ไม่ระบุ
MRT : ไม่ระบุ
ประเภทงานที่ต้องการ
ประจำ
บันทึกงานที่สนใจ
พิมพ์