บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คือบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ด้วยมูลค่าเบื้ยประกันภัยรับในปี 2556 ที่สูงถึง 33,983.11 ล้านบาท และครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 22 เเละปีที่ 74 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย “ความเป็นธรรม คือนโยบาย” และดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัยมาที่สั่งสมอย่างยาวนาน โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประกันภัย ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายสินไหมทั่วประเทศให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดส่งเสริมหลักประกันของคนไทยให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

ประเภทบริษัท

ธุรกิจ ธนาคาร ประกันภัย ประกันชีวิต

สวัสดิการ

สวัสดิการ
- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- สวัสดิการเงินกู้
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าคลอดบุตร
- สวัสดิการงานศพ
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(PA)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


สวัสดิการอื่น ๆ
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
- วิริยะฯ คลินิก
- ค่าพาหนะ (เฉพาะตำเเหน่งงาน)
- ค่าทำงานต่างจังหวัด (เฉพาะตำเเหน่งงาน)
- เบี้ยเลี้ยง (เฉพาะตำเเหน่งงาน)
- ค่าเช่าที่พัก (โรงแรม) (เฉพาะตำเเหน่งงาน)
- ค่าเช่าที่พัก (ค่าเช่าบ้าน)
- เงินประจำตำแหน่ง (เฉพาะตำเเหน่งงาน)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
- ค่าปฏิบัติงานพิเศษของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เฉพาะตำเเหน่งงาน)

วิธีการสมัคร

- 095-606-2047, 02-129-7859 คุณอาร์ม
- Walk interview วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:30 - 15:30 น. อาคารวิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ (บางพลัด)

ข้อมูลติดต่อ

คุณ ธีรสิทธิ์
84/1 อาคารวิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ ชั้น12บี ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบล/แขวงบางพลัด อำเภอ/เขตเขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 0956062047
แฟกซ์ : ไม่ระบุ
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วิธีการเดินทาง

ใกล้รถไฟฟ้า BTS : ไม่ระบุ
ใกล้รถไฟฟ้า MRT : ไม่ระบุ

วิดีโอแนะนำ

ไม่ระบุ